Logo Molenvereniging van het Pajottenland

Inhoud

 

Laatste aanpassing
30 Oktober, 2011

Molendemonstratie en wandeling in en rond de Verrebeekmolen te Opbrakel - 25 september 2011-

De Verrebeekmolen

Een prachtige nazomerzondag, een blinkend-witte stenen molen met machtige wieken in een glooiend landschap in de Vlaamse Ardennen en bovendien een enthousiaste molenaar: ziedaar het ontvangst”decor” voor een 15-tal geïnteresseerde bezoekers-wandelaars van onze molenvereniging.

Het is nog middag en de bezoekers worden eerst onthaald met een lekkere picknick klaargemaakt door Lieve en Pol. Ook koffie, fruitsap en Pajotse gueuze en kriek staan klaar.

De molenaar, onze collega Jan De Bou, bestuurslid van onze Molenvereniging, leidt ons rond in de windmolen.
Sedert anderhalf jaar ongeveer (mei 2010) is hij hier molenaar.
De Verrebeekmolen is gerestaureerd in 1997-'98.
Die restauratie was eigenlijk een volledige heropbouw: de stenen muur is helemaal nieuw. Gedurende enkele jaren waren er wel problemen met doorsijpelend vocht doorheen de muur, maar na het aanbrengen van een kaleilaag, blijkt dit probleem blijkt nu toch opgelost.
De eerste opbouw van de molen duurde van 1789 tot 1799. Hij heeft in zijn oorspronkelijke staat gedraaid tot de jaren 1936-'37.
De molen is van het type bovenkruier, meer bepaald een zetelkruier. De kap draait namelijk ook op een staak (zetel).

Er wordt nog gemalen en er is redelijk veel interesse bij particulieren om meel en bloem te kopen voor eigen gebruik (zelf brood bakken). Er wordt enkel biotarwe gemalen; de andere bloemsoorten, zoals spelt, kamut en andere, worden momenteel aangekocht bij een biomaalderij. De tarwebloem die hier gemalen wordt, kan in de toekomst ter plaatse in de molen worden gebuild. De hele installatie wordt nauwgezet onderhouden, ook en vooral vanuit hygiënisch oogpunt. Om de 4 à 5 weken is er bijvoorbeeld een controle tegen ongedierte en knaagdieren.

In de kelder werden onlangs werken uitgevoerd voor een sanitaire ruimte. Wanneer die afgewerkt is kunnen ook een aantal stukken (materiaal) en producten in de kelder gestockeerd worden.
Op de benedenverdieping (meelzolder) worden de bestellingen met de diverse soorten bloem klaargezet; daar staat ook de builmolen.

De eerste verdieping is de steenzolder. Hier staan drie steenkoppels: twee koppels tarwestenen en één koppel voor voedergraan. Twee steenkoppels worden manueel bediend voor het lichten; het derde steenkoppel is van een regulator voorzien.
Gebeurt het dat meer dan één steenkoppel in werking is? Dit is zeker mogelijk, maar niet wanneer de molenaar alleen is.

De tweede verdieping is de luizolder. Naast het luiwerk vinden we hier ook nog een graankuiser en een graanpletter.

Op de derde verdieping, de kapzolder, bewonderen we enkele eeuwenoude eiken balken, die nog intact gebleven zijn en die als het ware verwerkt zijn in de vernieuwde houten structuur. Zoals eerder vermeld draait de molenkap op een staak, volgens hetzelfde principe van een staakmolen.

Molenaar Jan heeft ook nog plannen om, ten behoeve van de bezoekers, alle stukken en machines van een label te voorzien. 

Het Zwalmbronnenpad

Na het zeer boeiend bezoek aan de windmolen is het aan streekgids en molenaar Edgard Van Droogenbroeck, eveneens bestuurslid van onze vereniging, om ons te gidsen langs een prachtige natuurwandeltocht van ongeveer 10 km in de omgeving van Opbrakel. De wandeling start aan de St-Martinuskerk van Opbrakel, die op 10 minuten stappen van de windmolen staat.
De St-Martinuskerk is gebouwd in de 13de eeuw en heeft een achtkantige toren in Romaanse bouwstijl, met ronde bogen en kleine ramen.

Niet voor niets heeft de wandeling de naam “Zwalmbronnenpad”, naar de bronnen die aan de oppervlakte komen als het ware in de flanken of zijwanden van de Zwalmvallei. Het is ook aan deze bronnen dat de verschillende zijbeken van de Zwalm ontspringen.

In  Opbrakel, een van de vele deelgemeenten van Brakel, komen we voorbij aan een kruispunt dat verwijst naar het Hof van Riebeke, een hoeve uit de 14de eeuw waarvan de bewoners wellicht de voorouders waren van Jan Van Riebeeck die in 1652 voor de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) de Kaapkolonie gesticht heeft, gelegen aan Kaap de Goede Hoop.
Het naburige dorp van Zegelsem is bovendien ook nog het geboortedorp van de bekende Vlaamse dichter Herman Teirlinck.

Door het enig mooie nazomerweer kwam deze wandeling helemaal tot haar recht!

(terug naar de lijst "Activiteiten")