Logo Molenvereniging van het Pajottenland

Inhoud

 

Laatste aanpassing
30 Oktober, 2011

Mijn roeping tot het “vrijwillig molenaarschap"
Foto van molenaar Wies
Het bedrijvig zijn op een ambachtelijke molen zit me wel in het bloed. Ik was zo’n 6 jaar toen ik met m’n vader op de watermolen van Klapscheut de steenzolder op mocht en dan mee naar buiten liep naar het tandrad om de schuif van de eeuwenoude bakstenen maalgoot omhoog te zien draaien. Daarna repte m’n vader zich op z’n klompen terug naar de meelzolder om met het lichtwieltje de loper te laten “bijkomen”. Maar eer het zo ver was moest het aanstromend water zich in een schuimende massa en met veel geruis over het bovenslagrad storten om het rad kreunend aan het draaien te brengen.
Dat beeld, en de herinneringen over het werk in de molen: ze zijn niet enkel in mijn geheugen, maar ook in mijn hart en mijn ziel geprent. Meermaals heb ik als jonge snaak met fierheid groepjes andere jonge snaken rondgeleid in de molen.
Het ontzag voor een gebouw waarvan de nog originele bakstenen dateren uit de tijd van Keizer Karel, het respect voor het werk van mijn ouders en voorouders op de molen en op de boerderij, voor de boeren en de brouwer uit de omgeving die met paard –of koe- en kar, later met tractor en kar, of de brouwer met vrachtwagen, hun “bakzak” of “swijnaert” of hun mout kwamen laten malen bij de moljer in Klapscheut… Ik herinner me nog het moment, eind van de jaren ’80 van vorige eeuw, toen m’n vader en ik beslisten om een aanvraag te doen bij “Monumenten en Landschappen” om de molen te laten beschermen als monument, met het oog op de restauratie.
Die bescherming kwam er ook: in 1991 voor het gebouw, in 1996 voor de spaarvijver.
Had ik toen geweten hoeveel voeten het in de aarde zou hebben om tot de eigenlijke restauratie te kunnen komen, of had ik toen geweten hoe de 9 jaren molenaarschap samen met mijn collega’s vrijwillige molenaars op de Pedemolen van Dilbeek zouden verlopen (waar ik ervaring wou opdoen),… had ik dit toen geweten… dan zou ik met kennis van zaken beslist hebben om tóch te gaan voor de restauratie van de Klapscheutmolen, om tóch te gaan voor de roeping van vrijwillig molenaar!

(terug naar De Molenaars)